Regulamin

Regulamin

  1. 1. Dzieci mogą zwiedzać domek wyłącznie pod opieką dorosłych
  2. 2. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów na teren Domku
  3. 3. Osoby z uszkodzonym błędnikiem zwiedzają domek na własną odpowiedzialność.
  4. 4. Zabrania się wieszania się na eksponatach
  5. 5. Osoby pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie mog zwiedzać domku.
  6. 6. Zbrania się palenia zegarek repliki na terenie domku.
  7. 7. Zabrania się otwierania okien i drzwi.
  8. 8. Każdy uczestnik wchodzi na wlasną odpowiedzialność.